Alleen maar incompetentie, of …?

Het optreden van mevrouw Greebe zou in iedere andere organisatie aanleiding geven tot ontslag op staande voet. Zo werkt dat echter niet bij de rechterlijke macht. Daar gaat men er namelijk graag van uit dat elke rechter niet alleen zijn vak tot in de puntjes beheerst, maar ook nog eens een toonbeeld is van integriteit. Helaas laat de kwestie-Greebe ons zien dat incompetentie en een gebrek aan integriteit bij een rechter zeer wel hand in hand kunnen gaan.

Waarborgen

Wij zijn de laatsten om te zeggen dat een rechter nooit eens een fout mag maken. Ook een rechter immers is een mens van vlees en bloed die net als ieder ander een slechte dag kan hebben. Wanneer een rechter zich een keer vergist dan kent ons rechtssysteem bovendien tal van waarborgen die ertoe moeten leiden dat er uiteindelijk toch nog recht geschiedt. In het geval van de miskleun van mevrouw Greebe betekent dit de gang naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daar zitten voldoende rechters van een net wat ander niveau, die er geen enkele moeite mee zullen hebben om haar uitspraak naar de prullenbak te verwijzen.
  Toch zijn die waarborgen niet voldoende om er in alle gevallen voor te zorgen dat ons rechtssysteem functioneert. Want wat te doen als het bij een rechter, die voor het leven is benoemd, blijkt te gaan om meer dan een slechte dag? Wij hebben de indruk dat het bestuur van de Rechtbank Amsterdam echt wel weet dat mevrouw Greebe geen hoogvlieger is. De zaken die aan deze rechter worden toevertrouwd lijken over het algemeen namelijk weinig om het lijf te hebben. Maar ook in die zaken staan er belangen op het spel. En ook in die zaken moet het functioneren van onze rechtsstaat keer op keer tot uitdrukking worden gebracht. Is het dan nog verantwoord om rechtzoekenden op te zadelen met een rechter die niet alleen slechts zo nu en dan een slechte dag heeft, maar wellicht ook domweg haar vak niet verstaat?

Alleen maar incompetentie, of …?

De optelsom van de uitglijders die mevrouw Greebe heeft gemaakt roept nog een andere vraag op en dat is de vraag of er bij deze rechter niet meer speelt dan alleen maar incompetentie. Hoe kan het immers dat mevrouw Greebe er zo nadrukkelijk op uit was om de wederpartij van onze cliënt in het gelijk te stellen? Als mogelijke verklaring hebben wij reeds de broodnijd genoemd van de advocaat die zij ooit was. Het kan echter ook heel wel zijn dat er wat al te nauwe banden bestaan tussen mevrouw Greebe en de partij die zij zo opzichtig heeft bevoordeeld. Wij hebben het gerechtsbestuur bij brief van 11 juli 2022 uitgenodigd om een en ander nader te onderzoeken en die uitnodiging ook bij brief van 15 september 2022 nog weer herhaald. De uitkomsten van dat onderzoek zien wij inmiddels met meer dan gemiddelde belangstelling tegemoet.