De zittingsaantekeningen

Al tijdens de zitting bleek dat mevrouw Greebe een welhaast obsessionele preoccupatie had met de vraag of onze cliënt aanspraak zou kunnen maken op een vergoeding van zijn proceskosten. Wij zien dat wel vaker bij voormalige advocaten zoals zij, die er vanuit een zekere broodnijd nu eenmaal moeite mee hebben wanneer iemand als onze cliënt zich laat bijstaan door een rechtsbijstandverlener die niet is ingeschreven op het tableau. Wat daar verder echter ook van zij, het was ons wel duidelijk dat het geen kwaad kon om het proces-verbaal van de zitting nog even op te vragen, zodat in ieder geval duidelijk zou zijn wat er was besproken. Mevrouw Greebe was overigens niet bereid om dat proces-verbaal te overleggen en volstond met het verstrekken van de zittingsaantekeningen van de griffier. Pas nadat wij haar verder onder druk hadden gezet kwam daarin verandering. Uiteindelijk heeft zij dan ook alsnog het proces-verbaal van haar handtekening voorzien.

Een betekenisvolle handtekening

In het proces-verbaal wordt met een eenvoudig zinnetje verwezen naar de zittingsaantekeningen van de griffier. Dat lijkt wellicht geen grote stap vooruit, maar het verschil zit ‘m er in dat het stuk van de griffier niet en het proces-verbaal wel is ondertekend door mevrouw Greebe. En laat dat nu net zijn waar het ons om was te doen. Doordat zij zich thans met haar handtekening aan de zittingsaantekeningen heeft verbonden erkent mevrouw Greebe namelijk dat een aantal passages uit haar uitspraak niet op het besprokene ter zitting kunnen worden teruggevoerd, maar slechts een verzinsel zijn van haarzelf. Het manipulatieve karakter van haar optreden wordt daarmee op treffende wijze onderstreept.

– – – > Het wrakingsverzoek