Klachtrecht

Het klachtrecht is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Daarnaast heeft vrijwel elke overheidsorganisatie een klachtenregeling waarin die wet nader wordt uitgewerkt. Een voorbeeld daarvan is het klachtenreglement van de Huurcommissie.

Een overheidsorgaan heeft zes weken de tijd om een klacht te behandelen. Deze termijn kan niet meer dan één keer met vier weken worden verlengd. Duurt de behandeling van een klacht langer, of wordt deze ongegrond verklaard, dan is er de mogelijkheid om naar de Nationale ombudsman te stappen. Het klachtenformulier van deze instantie vind je via de volgende link:

Ook de wijze waarop de Nationale ombudsman een klacht behoort te behandelen is beschreven in de Awb. Die wet biedt overigens geen enkele garantie dat de ombudsman te werk gaat zoals hij dat zou moeten doen, want hij laat zich daar over het algemeen slechts weinig aan gelegen liggen. Spreek hem er dus gerust op aan wanneer hij ook in jouw geval uit het oog verliest aan welke wettelijke bepalingen hij zich zou moeten houden.

– – – > Nationale ombudsman