Klachtrecht 2.0

Nu het klachtrecht steeds verder is uitgehold is het zaak om op zoek te gaan naar alternatieven. Wij hebben daarbij goede ervaringen opgedaan met de volgende aanpak.

Doe onderzoek

Als jij een nare ervaring opdoet met een instantie dan is dat veelal geen incident. Meestal zal er met zo’n organisatie meer aan de hand zijn. Je kunt daar achter komen door via het internet op zoek te gaan naar meer informatie. In de jaarverslagen kan je bijvoorbeeld nagaan hoeveel klachten de betreffende instantie jaarlijks ontvangt, welke ontwikkeling daar in zit en waar die klachten over gaan. Maar ook of die instantie met grote achterstanden kampt, veel tijdelijk personeel heeft, hoe de klanttevredenheid is, enzovoorts. Wie zitten er trouwens in de top van de organisatie en wat is hun verleden? En wat schrijven anderen over deze instantie? Hebben ook zij nare ervaringen opgedaan?

Deel jouw ervaringen

Ook jij kunt jouw ervaringen delen via het wereldwijde web. Dankzij – bijvoorbeeld – een tweet op Twitter informeer je zo niet alleen anderen, maar kom je ook in contact met mensen met een vergelijkbare ervaring. Sommigen gaan zelfs zo ver dat ze een blog of een website wijden aan hun zaak. Op die manier kan je ook tal van documenten publiceren.

Dien een Woo-verzoek in

Dankzij de Wet open overheid (Woo) heb je als eenvoudige burger de mogelijkheid om zelf op zoek te gaan naar informatie die tot dan toe verborgen is gebleven. Met enig speurwerk kan je zo heel wat misstanden blootleggen, iets waartoe onder meer journalisten – maar niet alleen zij! – de Woo volop aanwenden. Voor het formuleren van zo’n verzoek en het voeren van de bijbehorende procedures is overigens wel enige deskundigheid vereist. Wij kunnen je die bieden. Neem dus gerust contact met ons op als je daar meer over wilt weten.

Benader de Tweede Kamer

Kamerleden zitten er namens jou. Voel je dus vrij om jouw ervaring met hen te delen. Krijg je nul op rekest van een instantie dan kan je trouwens ook een verzoekschrift indienen bij de Tweede Kamer. Je vraagt de Kamer dan om de zaak te onderzoeken. Dat kan een prima alternatief zijn voor het indienen van een klacht bij de Nationale ombudsman, waarvan je bij voorbaat al weet dat die er waarschijnlijk toch niets mee zal doen.

Doe aangifte

Ambtsdragers en ambtenaren zijn gebonden aan de ambtseed (of -belofte). Daarbij hebben zij onder meer gezworen (of beloofd) dat zij zich aan de wetten van ons land zullen houden. Hebben zij zich in jouw zaak niet aan die eed gehouden dan is er sprake van meineed. Je kunt daarvan aangifte doen bij het Openbaar Ministerie (OM), dat over het algemeen overigens weinig genegen zal zijn om iets met die aangifte te doen. Het OM mag een aangifte echter niet zomaar naast zich neerleggen. Staat de beslissing die uiteindelijk wordt genomen je niet aan dan kan je deze laten toetsen door het gerechtshof. Een advocaat heb je voor dit alles niet nodig. Enige juridische kennis echter wel.