Vervolgonderzoek (I)

Het onderzoek dat wij op verzoek van een van onze cliënten hebben verricht onder een aantal instanties die samenwerken met de Nationale ombudsman bevestigde het vermoeden dat er met het functioneren van de ombudsman veel mis is. Wij hebben daarom besloten om dat functioneren nader onder de loep te nemen. Sinds de inwerkingtreding van de Wet open overheid (Woo) heeft de ombudsman in dit verband een aantal Woo-verzoeken van ons ontvangen. Anders dan veel andere instanties heeft de ombudsman deze verzoeken en de besluiten die er op zijn gevolgd aanvankelijk niet gepubliceerd, iets wat wij ook nu via een Woo-verzoek aan de kaak hebben gesteld. Inmiddels vind je een aantal verzoeken en besluiten – waaronder die van ons – terug op de website van de de Nationale ombudsman.