Nader onderzoek bij de gemeente Montferland

Op de vraag of de gemeente Montferland voorheen de Wet openbaarheid van bestuur en thans de Wet open overheid wel helemaal serieus neemt weten we dankzij het eerdere onderzoek dat wij hebben uitgevoerd al een groot deel van het antwoord. Dat neemt echter niet weg dat wij niet helemaal kunnen uitsluiten dat onze ervaringen slechts het gevolg waren van de malle uitglijder die juridisch beleidsmedewerker mr. M. Peters had gemaakt en dat andere verzoekers dus wél een nette behandeling hebben ondergaan. Wij zijn in dit verband een vervolgonderzoek gestart dat die vraag moet beantwoorden.

Een ander deel van ons vervolgonderzoek heeft betrekking op de behandeling van klachten door de gemeente. Het was voor ons een bevreemdende ervaring dat burgemeester H.H. de Vries in het geheel niet reageerde op de klacht die wij hem bij brief van 27 januari 2022 hadden doen toekomen over de misdragingen van de heer Peters en het verbaasde ons niet minder dat de Nationale ombudsman er aan te pas moest komen om toch nog wat beweging in de klachtbehandeling te brengen. Het gedrag van de heer Peters lijkt daarmee onderdeel te zijn van een verkeerde cultuur die reikt tot in de hoogste regionen van de gemeentelijke organisatie. Ook die problematiek is daarom deel gaan uitmaken van ons vervolgonderzoek.

De resultaten van het vervolgonderzoek zullen op deze pagina worden gepubliceerd en worden gedeeld met de gemeenteraad en de regionale pers.