Home

Rechtsbescherming. Dat is waar deze website over gaat. Want dat onze overheid haar burgers soms op een vreselijke manier behandelt, dat weten we nu wel. Na het toeslagenschandaal, de aardbevingsschade in Groningen, de misstanden in de jeugdzorg en de jacht op mensen in de bijstand. Maar dat het ook met die rechtsbescherming zo beroerd is gesteld, dat realiseren zich nog te weinig mensen. Omdat ze denken dat je als je een klacht indient wordt gehoord. Omdat ze vertrouwen op de rechter. Of omdat ze de illusie hebben dat er een Nationale ombudsman is die opkomt voor de burger.

Wie nog niet wakker was wordt dat vanzelf na een bezoekje aan deze website. Waar je leest hoe het mis kan gaan tussen overheid en burger. En waar je inzicht krijgt in de obstakels die de burger op zijn weg vindt wanneer hij toch gewoon zijn recht probeert te halen. Die burger, dat ben jij. Want ook als je de dans tot nu toe bent ontsprongen en denkt dat jou zoiets niet overkomt, ook dan hoeft die ene enveloppe maar op de mat te vallen. Die enveloppe, waarmee het – bijvoorbeeld – voor al die toeslagenouders begon. Die ene enveloppe, het startpunt van een jarenlange ellende die de levens verwoest van goedwillende mensen. Het is voor die mensen dat wij er willen zijn.

Onze samenleving verkeert momenteel in een periode van verval. Ook burgers voor wie het een vanzelfsprekendheid is om elke dag een bijdrage aan die samenleving te leveren, ook zij verliezen steeds vaker hun vertrouwen in de overheid en in de politiek. Wij zijn daar bezorgd over. En dat drijft ons om mensen te ondersteunen wanneer zij in de knel worden gebracht. Het is aan hen dat wij willen laten zien dat je je niet van de overheid, de politiek of zelfs de gehele samenleving hoeft af te keren wanneer je gehoor wilt vinden voor de problemen die je ondervindt.

Stichting de Verbeelding

We doen dat in de eerste plaats door je de weg te wijzen, zodat je zelf kunt aankloppen bij het juiste adres. Maar ook door voorbeelden te geven van brieven die je zou kunnen schrijven. Wij doen daartoe verslag van de activiteiten van Stichting de Verbeelding. Een stichting die ruim twintig jaar geleden is opgericht met als doel het bevorderen van de spreiding van inkomen, kennis en macht. Die doelstelling is een knipoog naar het motto van het roemruchte kabinet-Den Uyl (1973 – 1977), dat werd gevormd in een tijd dat de verbeelding aan de macht was – of althans probeerde te komen. Meer nog dan een politiek statement is die doelstelling – in alle bescheidenheid – daarmee een oproep tot idealisme. Stichting de Verbeelding staat mensen bij in procedures. De menskracht van de stichting is echter beperkt. Zij doet dit alles met niet meer dan een beperkt aantal enthousiastelingen. Veelal (voormalige) ambtenaren en meestal juridisch geschoold. Mensen die de weg kennen zowel als de wet. Opdat er toch nog iets terechtkomt van die rechtsbescherming die op papier zo mooi is geregeld. Want is dat niet het minste wat de burger van een rechtsstaat mag verwachten?