Home

Stichting de Verbeelding ondersteunt mensen die in de knel komen bij de overheid. Door hen bij te staan in procedures of door hen met een advies of een voorbeeldbrief op weg te helpen. Het voornaamste doel van de stichting is echter het verbeteren van het functioneren van onze rechtsstaat. Want dat die hapert hebben we de afgelopen jaren al veel te vaak gezien. In het toeslagenschandaal, in Groningen, in de jeugdzorg. Voorbeelden te over. Aan de hand van concrete casu├»stiek en de ervaringen van onze cli├źnten onderzoeken wij waar het misgaat. En wat daaraan is te doen. Vrij naar Erasmus, die eeuwen geleden al wist: voorkomen is beter dan genezen.