Organisatie

Stichting de Verbeelding is niet alleen een stichting, maar vooral ook een samenwerkingsverband van mensen die het doel van de stichting ten volle onderschrijven. Veelal vrijwilligers en meestal met een dijk aan ervaring in de publieke sector. De organisatie die zij gezamenlijk vormen ziet er als volgt uit.

De stichting en haar bestuur

Het bestuur van Stichting de Verbeelding faciliteert de activiteiten waarmee wij het doel van de stichting proberen te realiseren. Het wordt gevormd door:
– de heer G.H. Robbers, voorzitter
– mevrouw S.M. van der Tol, secretaris
– mevrouw I.J.B. van Roozendaal, penningmeester
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Een team van juristen en onderzoekers

De inhoudelijke kant van onze activiteiten wordt verzorgd door een team van juristen en andere deskundigen. Zij staan de cliënten bij die een beroep doen op de stichting en doen onderzoek. Veel van dit werk geschiedt op vrijwillige basis. De juristen kunnen de door hen verleende rechtsbijstand echter in rekening brengen bij de stichting, waarbij de proceskostenvergoedingen die worden toegekend op basis van het Besluit proceskosten bestuursrecht en de liquidatietarieven als maxima hebben te gelden.

De redactie

De website vrbldng.nl en het Twitter-account @vrbldng worden beheerd door een redactie, die aldus verslag doet van onze activiteiten. De redactie is geen verantwoording verschuldigd aan het bestuur en geniet dus volledige redactionele vrijheid.