Statuten

Stichting de Verbeelding is ruim twintig jaar geleden opgericht met als doel het bevorderen van de spreiding van inkomen, kennis en macht. Die doelstelling is een knipoog naar het motto van het roemruchte kabinet-Den Uyl (1973 – 1977), dat werd gevormd in een tijd dat de verbeelding aan de macht was – of althans probeerde te komen. Dankzij een gulle gift van een ondernemer, die verder anoniem wenst te blijven, zijn de inmiddels nogal verouderde statuten waarmee Stichting de Verbeelding in 2000 is opgericht omgezet in onze huidige statuten, op basis waarvan wij inmiddels als algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn erkend. Naast die knipoog naar het verleden is daarbij het bevorderen van de democratische rechtsorde voorop komen te staan en dat laatste, voornaamste onderdeel van het doel van de stichting is dan ook waar het ons vooral om gaat. De nieuwe statuten zijn op 3 maart 2023 ondertekend bij de notaris en luiden als volgt.

Statuten 20230303

 
Het KvK-nummer van de stichting is 89454189. Het RSIN 864987729.