Bestuur

Het bestuur van Stichting de Verbeelding wordt gevormd door:
– de heer G.H. Robbers, voorzitter
– mevrouw S.M. van der Tol, secretaris
– mevrouw I.J.B. van Roozendaal, penningmeester

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.