Statuten

Dankzij een gulle gift van een ondernemer, die verder anoniem wenst te blijven, zijn de inmiddels nogal verouderde statuten waarmee Stichting de Verbeelding in 2000 is opgericht omgezet in onze huidige statuten, op basis waarvan wij inmiddels als algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn erkend. De nieuwe statuten zijn op 3 maart 2023 ondertekend bij de notaris en luiden als volgt.

Statuten 20230303

 
Het KvK-nummer van de stichting is 89454189. Het RSIN 864987729.